Välkomna till Köpingebro!

Välkommen till Köpingebro byalags hemsida!

Medlemsavgiften är 100 kr/hushåll/år, betalas in på bankgiro 5943-0108. Kom ihåg att ange namn och adress för att kunna ta del av våra fina medlemserbjudanden! Har du frågor om medlemsskap? Kontakta Marie Meijer.

E-post till byalaget: byalaget@kopingebro.se

Styrelsen:

Ordförande: Ann-Helén Hallin, tfn 0707-16 32 73

Vice ordförande: Charlotta Linde, tfn 21 17 23

Kassör: Marie Meijer, tfn 55 11 14

Sekreterare: Lena Persson, tfn 782 76

Ledamot: Eva Broman, tfn 55 11 88

Ledamot: Mikael Arvidsson, tfn 0739-94 45 70

Ledamot: Magdalena Ljunggren, tfn 148 11

Ledamot: Malin Ingelström, tfn 0768-65 35 68

Suppleant: Ronny Andersson, tfn 0708-16 58 53

Valberedning: Ingvar Nilsson, tfn 55 12 30

Årsmöte 9 mars

Upplagt 2017-01-24

Boka in torsdagen 9 mars kl 18:30 i kalendern. Då är det dags för byalagets årsmöte på Fritidsgården, gamla biografen, Åvägen. I dagsläget är det inte klart vilken aktivitet det blir direkt efter årsmötet, vi&nb... Läs mer


Sammanställning från byavandringen med kommunen 2016

Upplagt 2016-12-07

 

Sockerbruksområdet:

 

Handlingsplan för området kommer att tas fram under 2017

 

Sockerbruksvägen kommer inte att öppnas upp i sin nuvarande sträckning. En annan sträckning ... Läs mer


Fler nyheter

Följ Köpingebro på Facebook!